среда, 30 сентября 2015 г.

Украинская философская(!) конференция по культуре

Я уже сообщал, что как-то лет 10 назад подписался на обновления по происходящим философским конференциям (yahoo-группа) - время от времени присылают (ссыль на яндекс-диск) интересное, например философская конференция в Ровно на улице С.Бандеры (уже интересно, правда?). С помощью сайта переклад онлайн переведено основное (в скобках я не удержался от комментариев). 11 Всеукраинскую научно-практическую конференцию "Культура как феномен современного глобализующего общества»" проводит Министерство образования и науки Украины
  1. Художественная жизнь Украины в историко-культурной ретроспективе. (здесь наверно о портрете кровожадного российского президента из оружейных гильз- ред.).
  2. Культурно-художественное наследство Украины в мировом культурном контексте. (речь, наверно, о деятелях не запятнавших себя связями с Россией, как-то Н.Гоголь, Т.Шевченко, О.Бузина - ред.)
  3. Региональная культурно-художественная практика: состояние, тенденции, перспективы. (регион Донбасса-Луганщины включен? - ред.)
  4. Методологические и методические проблемы преподавания в высшей школе. (преподавание эуропейскых ценностей, наверно - ред.)
  5. Музеи и библиотеки как культурный феномен современных суток.(наверно об утраченных библиотеках "случайно" сожженых православных храмов - ред.)
  6. Образование и культура в контексте новых общественных реалий: достижения и проблемы.  (после исключения из трансляции российских тв-каналов, книг, сноса памятников, осквернения памяти о Великой Отечественной у меня даже не хватает фантазии что-то добавить - ред.)
  7. Самореализация молодого поколения в культурном процессе ХХІ века. (наверно о наиболее изобретательных способах закосить от мобилизации или срубить бабла на участии в майданах - ред.)
Хм, вот кто бы из побывавших поделился о чём на самом деле поговорили или умолчали...

А вот как в оригинале.
Міністерство освіти та науки України
Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації
Управління культури та туризму Рівненської облдержадміністрації
Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому
Рівненський державний гуманітарний університет
Художньо-педагогічний факультет
Кафедра культурології і музеєзнавства
33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12
телефон кафедри (0362) 63.42.62
контактний телефон: 067 803.23.98, 096.541.71.35
12-13 листопада 2015 року
відбудеться ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція
Культура як феномен сучасного глобалізованого суспільства»
До обговорення планується наступна проблематка:
1.​ Мистецьке життя України в історико-культурній ретроспективі.
2.​ Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
3.​ Регіональна культурно-мистецька практика: стан, тенденції, перспективи.
4.​ Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
5.​ Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби.
6.​ Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
7.​ Самореалізація молодого покоління в культурному процесі ХХІ століття.


[CUT]Заявки на участь у роботі конференції подавати на кафедру культурології РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2015 року. Деталі – за вказаними вище телефонами.
У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність) і тему доповіді.
Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу або надіслати за вказаною вище адресою. .Матеріали конференції будуть опубліковані у випуску № 15 Альманаху «Актуальні питання культурології» та фахових наукових збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки РДГУ вип.21 («Культурологія» і «Мистецтвознавство»).
Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович.т. 0362-63.42.62 або вказаний вище мобільний.
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
До Збірника приймаються статті українською мовою, обсягом 10-15 сторінок.
Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х2х3х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал: 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – російською і українською (2-3 речення); англійською (повна сторінка А-4 формату). Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами.
Оргвнесок за участь у конференції (друк програми, кава-брейк) - 30 грн. надсилати до початку заходу[/CUT]
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ (философских конференций):
- Философы, вы где?
- Философы исследуют компьютерные игры.
- Философы калымят.
- Что новенького в философии?
- Василий Розанов в 21 веке.